Thermografische Metingen

Elk voorwerp heeft een bepaalde temperatuur die via het infrarood spectrum zichtbaar gemaakt kan worden.

Thermografische metingen

Door het gebruik van een thermografische camera kunnen temperatuurverschillen duidelijk worden vastgelegd. Hierdoor is de camera veelzijdig toe te passen.

Enkele voorbeelden waar de metingen veelal worden uitgevoerd zijn:

  • In combinatie met luchtdichtheidstesten (blowerdoor)
  • Hulpmiddel bij controle koel- en verwarmingsinstallaties
  • Controle werking zonnepanelen
  • Opsporen lekkages (dak, vloerverwarming, etc.)
  • Controleren klimaatplafonds
  • Voorafgaand bij boringen in vloeren met vloerverwarming
  • Een koudebrug lokaliseren
  • Lekkage in kleppen
  • Etc.

Voor extra informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder!

NEEM CONTACT MET ONS OP