Geluidsmetingen

Door middel van het uitvoeren van geluidsmetingen kan men bepalen of er aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Geluidsmetingen

Door middel van geluidsmetingen kan men bepalen of er aan de gestelde eisen wordt voldaan. Indien het geluidsniveau wordt overschreden kunnen er metingen per octaafband worden verricht, waardoor men kan herleiden waar het geluid ontstaat. Als de bron van het probleem duidelijk is, kan er naar een passende oplossing worden gezocht.

Veelal worden de metingen uitgevoerd bij: klachten, geluidsinventarisatie, het vastleggen van omgevingsgeluid of het opleveren van de installatie.

Voor extra informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder!

NEEM CONTACT MET ONS OP